Приймаєте коляду? / Primiți colinda?

Приймаєте коляду? Вам колядують хори і групи колядників Сігетського Благочиння Українського Православного Вікаріату Румунії. Любов до колядки народжується з автентичної віри, тому колядку, зодягнену в нашій рідній мові, навчаємо і передаємо наступним поколінням тільки в Церкві. Поздоровляємо всіх наших колядників, а всім українським православним вірникам бажаємо радісних і веселих свят. Христос рождається!

Primiți colinda? Vă colindă coruri și grupuri de colindători din Protopopiatul Sighet, Vicariatul Ortodox Ucrainean. Dragostea pentru colind se naște dintr-o credință autentică, de aceea colinda, îmbrăcată în haina limbii noastre materne, o învățăm și o predăm generațiilor următoare doar în Biserică. Îi felicităm pe toți colindătorii noștri, iar tuturor credincioșilor ucraineni ortodocși le dorim Sărbători fericite! Hristos se naște!


Linkul catre colinde: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6DN1-HUNA6BurDUPPR8HRTFugDT3qciW