Parohia Știuca

Parohia Știuca

Parohia Ortodoxă Ucraineană ,,Sf. Prooroc Ilie”
Știuca

                  PAROHIA ORTODOXĂ UCRAINEANĂ
             ,SF.PROOR.ILIE  TESVITEANUL,,  ŞTIUCA

Localitatea  Ştiuca a fost populată cu colonişti de origine germană, între anii 1784 şi 1787 cu denumirea de Ebendorf. Coloniştii germani au provenit din diverse regiuni primii fiind originari din Luxemburg, urmaţi de cei din Wurtemberg, Bavaria şi Austria. Mai târziu s-au stabilit şi slovaci şi germani proveniţi din Boemia. Prin şcoală şi biserică, prin căsătorii mixte, slovacii au fost asimilati cu timpul de populaţia germană. Din anul 1867, în timpul adminstraţiei maghiare, satul a fost numit Csukas. 

Din anul 1919 satul este numit Ştiuca.Începând cu anul 1966, în localitatea Ştiuca au început să se aşeze cetăţeni de origine etnică ucraineană  care  au venit în căutarea unor locuri  mai  bune   de viaţă  din Maramureşul   istoric . Primii veniţi au fost Beuca Mihai, Anişoreac Ioan şi Miculaicsuk Luca. În prezent, majoritatea covârsitoare a locuitorilor pe raza comunei Ştiuca  căreia îi    aparţin satele (Zgribeşti,Oloşag,Dragomireşti )este de origine etnică ucraineană .Încă de la înfiinţarea    Protopopiatului Ortodox Ucrainean din Lugoj ,la 1 ianuarie 1991,Ştiuca fosta filie a Oloşagului ,a fost formată   ca parohie de sine  stătătoare   cu filia Dragomireşti,în cadrul Vicariatului Ortodox Ucrainean Sighetu Marmaţiei. 

La început   credincioşii  au înălţat rugăciuni fierbinţi către  Dumnezeu   într-o capelă  ,casă de rugăciune ,pe care inimosul creştin   Scopeţ   Ioan  ajutat   de P.C.Pr.Albiciuc Gheorghe  din  parohia Zorile  a  utilat-o  ,cu  odoarele,obiectele de  cult   .După  evenimentele din decembrie  1989, şi  prin binecuvîntarea  ÎPS Mitropolit NICOLAE al Banatului ,prin munca neobositoare  a noului Protopop  Albiciuc Ilie  sprijinit de preşedintele U.U.R. cu sediul în Lugoj Prof. Gheorghe Semeniuc   şi primarul comunei Ştiuca   Benzar Gheorghe   în   rîndul  credincioşilor  ortodocşi   ucraineni  se   naşte  ideea  construiri noii biserici , asa se face  că la data de 2 august 1991 ,vineri  s-a oficiat Sf. Liturghie  de către  preoţii Şofineţ Gheorghe din Criciova şi  Costin Vasile -Jurăşti  în  frunte  cu părintele     protopop,Pr.Albiciuc Ilie , pe terenul oferit de domnul primar Gh.Benzar  ,atunci  s-a sfinţit si Sf.cruce şi locul pentru  construirea noii biserici.Cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi a entuziaştilor enoriaşi în frunte  cu membrii consiliului parohial , apropiaţii  colaboratori ai P.C.părinte   Protopop  Albiciuc Ilie,s-a turnat  fundaţia nouă ,care a fost    sfinţită  la 19 august 1992  de un sobor de preoţi în frunte cu  părintele Vicar General  Ioan Piţura,iar a  doua zi s-a început edficarea   zidurilor cu bolţari  ,s-a zidit  pînă la geamuri ,prima centură de beton.Din lipsă de fonduri  băneşti şi a materialelor de lucru lucrările la construirea noii biserici s-au oprit pînă la  19 iulie 1993 cînd s-a  convenit    cu meşterul Bobic Gheorghe Bocşa ,să    fie continuate  lucrările  la construirea  noii bisericii.Din 19  iunie 1994   meşterul  Teslevici Vasile  şi-a dat acceptul de faţă  cu P.C.Pr.Protopop Albiciuc Ilie  secondat de membrii consiliului parohial,  să definitiveze lucrările şi anume zidirea turnului şi executarea  şarpantei, biserica a fost acoperită cu tablă de  Bilanin Mihai . În anul  1995  Teslevici Vasile secondat de meşterii locali fraţii Corjuc Andrei şi Vasile  alături de alti credincioşi au lucrat la introducerea curentului electric asistaţi de ing. Lungu Nicolae din Lugoj.
Ferestrele bisericii  au fost  confectionate   de Havei  Andrei din Lugoj,  a costat doar fierul, manopera fiind gratuită.Iconostasul a fost făcut din zid,iar uşile împărăteşti şi diaconeşti  au fost aduse de la parohia Tîrgovişte jud.Timiş,de P.C.Protopop Albiciuc Ilie. Cu timp   şi  fără timp la zidirea bisericii  alături de   binecredincioşii creştini  ai   comunei    au fost prezenţi şi   membrii familiei  Bilici Nicolae  ajutat fiind de sotia devotată    şi    deopotrivă   o bună   creştină  Maria Bilici.La data de   26.09.2004, a fost sfinţită Biserica Ortodoxă Ucraineană cu hramul ,,Sf.Prooroc  Ilie Tesviteanul”din comuna Ştiuca , ,slujba  de tîrnosire a   fost oficiată  de delegatul ÎPS Mitropolit Nicolae al Banatului , P.S.Lucian  Lugojanul    alături de    Mitropolitul Cernăuţiului şi Bucovinei Daniel, înconjurat de un sobor de 22preoţi şi 2 diaconi preot paroh fiind Holovcsuk Ioan .Afost o mare sărbătoare sfinţirea bisericii cu hramul Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul,din  parohia Ştiuca care  s-a  ridicat  cu ajutorul şi binecuvîntarea lui Dumnezeu ,perseverenţa şi atenta supraveghere a  P.C părinte  protopop  Albiciuc Ilie  secondat  de  preotul  paroh Holovcsuck   Ioan ,  înflăcăraţi  de   voinţa şi jertfa bunilor credincioşi  la acea vreme puţini la număr  circa 80 de familii , în colaborare  cu epitropul Priala Vasile secondat de Bondea Petru şi toţi membrii consiliului parohial care fiecare cu priceperea şi   înţelepciunea    sa   au depus o muncă  enormă pentru realizarea obiectivului  şi anume de a avea un lăcaş de cult propriu.Pentru această lucrare  a  depus un real sprijin   domnul Gheorghe  Benzar primarul   comunei   Ştiuca,cu directa  implicare   şi      coordonare       a   P.C.Părinte  Protopop Albiciuc Ilie din Lugoj.În anul 2012 s-au finalizat lucrările  la casa parohială  în care  locuieşte preotul paroh Cinar Mihai.

 Credincioşii  comunei Ştiuca  cu toate că  au părăsit   locurile natale    ex.Poienile de    sub Munte,Repedea  , Ruscova , ş.a.  se   consideră binecuvîntaţi de Dumnezeu ,împliniţi din punct de vedere duhovnicesc , că au un lăcaş de    cult  în care  se oficiază Sfînta  Liturghie  în  limba lor   maternă , şi recunosc toţi   deopotrivă   că  sunt   ,, o  inimă şi   un trup ,,,alături de conducerea Vicariatului Ortodox   Ucrainean   Sighetu – Marmaţiei  la omagierea   acestor   25 de ani  de la reînfiinţare.Slavă  Domnului  nostru  Iisus  Hristos,împreună cu Tatăl   şi cu Duhul Sfînt,Treimea  cea  deofiinţă şi nedespărţită,  acum şi pururea  şi  în vecii vecilor .   Amin.

 

                  PAROHIA ORTODOXĂ UCRAINEANĂ
             ,SF.PROOR.ILIE  TESVITEANUL,,  ŞTIUCA

Localitatea  Ştiuca a fost populată cu colonişti de origine germană, între anii 1784 şi 1787 cu denumirea de Ebendorf. Coloniştii germani au provenit din diverse regiuni primii fiind originari din Luxemburg, urmaţi de cei din Wurtemberg, Bavaria şi Austria. Mai târziu s-au stabilit şi slovaci şi germani proveniţi din Boemia. Prin şcoală şi biserică, prin căsătorii mixte, slovacii au fost asimilati cu timpul de populaţia germană. Din anul 1867, în timpul adminstraţiei maghiare, satul a fost numit Csukas. 

Din anul 1919 satul este numit Ştiuca.Începând cu anul 1966, în localitatea Ştiuca au început să se aşeze cetăţeni de origine etnică ucraineană  care  au venit în căutarea unor locuri  mai  bune   de viaţă  din Maramureşul   istoric . Primii veniţi au fost Beuca Mihai, Anişoreac Ioan şi Miculaicsuk Luca. În prezent, majoritatea covârsitoare a locuitorilor pe raza comunei Ştiuca  căreia îi    aparţin satele (Zgribeşti,Oloşag,Dragomireşti )este de origine etnică ucraineană .Încă de la înfiinţarea    Protopopiatului Ortodox Ucrainean din Lugoj ,la 1 ianuarie 1991,Ştiuca fosta filie a Oloşagului ,a fost formată   ca parohie de sine  stătătoare   cu filia Dragomireşti,în cadrul Vicariatului Ortodox Ucrainean Sighetu Marmaţiei. 

La început   credincioşii  au înălţat rugăciuni fierbinţi către  Dumnezeu   într-o capelă  ,casă de rugăciune ,pe care inimosul creştin   Scopeţ   Ioan  ajutat   de P.C.Pr.Albiciuc Gheorghe  din  parohia Zorile  a  utilat-o  ,cu  odoarele,obiectele de  cult   .După  evenimentele din decembrie  1989, şi  prin binecuvîntarea  ÎPS Mitropolit NICOLAE al Banatului ,prin munca neobositoare  a noului Protopop  Albiciuc Ilie  sprijinit de preşedintele U.U.R. cu sediul în Lugoj Prof. Gheorghe Semeniuc   şi primarul comunei Ştiuca   Benzar Gheorghe   în   rîndul  credincioşilor  ortodocşi   ucraineni  se   naşte  ideea  construiri noii biserici , asa se face  că la data de 2 august 1991 ,vineri  s-a oficiat Sf. Liturghie  de către  preoţii Şofineţ Gheorghe din Criciova şi  Costin Vasile -Jurăşti  în  frunte  cu părintele     protopop,Pr.Albiciuc Ilie , pe terenul oferit de domnul primar Gh.Benzar  ,atunci  s-a sfinţit si Sf.cruce şi locul pentru  construirea noii biserici.Cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi a entuziaştilor enoriaşi în frunte  cu membrii consiliului parohial , apropiaţii  colaboratori ai P.C.părinte   Protopop  Albiciuc Ilie,s-a turnat  fundaţia nouă ,care a fost    sfinţită  la 19 august 1992  de un sobor de preoţi în frunte cu  părintele Vicar General  Ioan Piţura,iar a  doua zi s-a început edficarea   zidurilor cu bolţari  ,s-a zidit  pînă la geamuri ,prima centură de beton.Din lipsă de fonduri  băneşti şi a materialelor de lucru lucrările la construirea noii biserici s-au oprit pînă la  19 iulie 1993 cînd s-a  convenit    cu meşterul Bobic Gheorghe Bocşa ,să    fie continuate  lucrările  la construirea  noii bisericii.Din 19  iunie 1994   meşterul  Teslevici Vasile  şi-a dat acceptul de faţă  cu P.C.Pr.Protopop Albiciuc Ilie  secondat de membrii consiliului parohial,  să definitiveze lucrările şi anume zidirea turnului şi executarea  şarpantei, biserica a fost acoperită cu tablă de  Bilanin Mihai . În anul  1995  Teslevici Vasile secondat de meşterii locali fraţii Corjuc Andrei şi Vasile  alături de alti credincioşi au lucrat la introducerea curentului electric asistaţi de ing. Lungu Nicolae din Lugoj.
Ferestrele bisericii  au fost  confectionate   de Havei  Andrei din Lugoj,  a costat doar fierul, manopera fiind gratuită.Iconostasul a fost făcut din zid,iar uşile împărăteşti şi diaconeşti  au fost aduse de la parohia Tîrgovişte jud.Timiş,de P.C.Protopop Albiciuc Ilie. Cu timp   şi  fără timp la zidirea bisericii  alături de   binecredincioşii creştini  ai   comunei    au fost prezenţi şi   membrii familiei  Bilici Nicolae  ajutat fiind de sotia devotată    şi    deopotrivă   o bună   creştină  Maria Bilici.La data de   26.09.2004, a fost sfinţită Biserica Ortodoxă Ucraineană cu hramul ,,Sf.Prooroc  Ilie Tesviteanul”din comuna Ştiuca , ,slujba  de tîrnosire a   fost oficiată  de delegatul ÎPS Mitropolit Nicolae al Banatului , P.S.Lucian  Lugojanul    alături de    Mitropolitul Cernăuţiului şi Bucovinei Daniel, înconjurat de un sobor de 22preoţi şi 2 diaconi preot paroh fiind Holovcsuk Ioan .Afost o mare sărbătoare sfinţirea bisericii cu hramul Sf.Prooroc Ilie Tesviteanul,din  parohia Ştiuca care  s-a  ridicat  cu ajutorul şi binecuvîntarea lui Dumnezeu ,perseverenţa şi atenta supraveghere a  P.C părinte  protopop  Albiciuc Ilie  secondat  de  preotul  paroh Holovcsuck   Ioan ,  înflăcăraţi  de   voinţa şi jertfa bunilor credincioşi  la acea vreme puţini la număr  circa 80 de familii , în colaborare  cu epitropul Priala Vasile secondat de Bondea Petru şi toţi membrii consiliului parohial care fiecare cu priceperea şi   înţelepciunea    sa   au depus o muncă  enormă pentru realizarea obiectivului  şi anume de a avea un lăcaş de cult propriu.Pentru această lucrare  a  depus un real sprijin   domnul Gheorghe  Benzar primarul   comunei   Ştiuca,cu directa  implicare   şi      coordonare       a   P.C.Părinte  Protopop Albiciuc Ilie din Lugoj.În anul 2012 s-au finalizat lucrările  la casa parohială  în care  locuieşte preotul paroh Cinar Mihai.

 Credincioşii  comunei Ştiuca  cu toate că  au părăsit   locurile natale    ex.Poienile de    sub Munte,Repedea  , Ruscova , ş.a.  se   consideră binecuvîntaţi de Dumnezeu ,împliniţi din punct de vedere duhovnicesc , că au un lăcaş de    cult  în care  se oficiază Sfînta  Liturghie  în  limba lor   maternă , şi recunosc toţi   deopotrivă   că  sunt   ,, o  inimă şi   un trup ,,,alături de conducerea Vicariatului Ortodox   Ucrainean   Sighetu – Marmaţiei  la omagierea   acestor   25 de ani  de la reînfiinţare.Slavă  Domnului  nostru  Iisus  Hristos,împreună cu Tatăl   şi cu Duhul Sfînt,Treimea  cea  deofiinţă şi nedespărţită,  acum şi pururea  şi  în vecii vecilor .   Amin.

 

Preot Paroh: Mihai Cinar

Telefon: 0767-637-897