Parohia repedea

Parohia repedea

Parohia Ortodoxă Ucraineană ,,Sf. Mare Mucenic Pantelimon”
Repedea

Biserica Ortodoxă Ucraineană Repedea este o mărturie vie a credinței puternice în Dumnezeu și a poporului nostru ucrainean iubitor de Dumnezeu. Originile ei se întind peste veacuri și anume, undeva pe la începutul secolului al XV-lea. Prima biserică a acestor credincioși a fost una de lemn, un venerabil vestigiu și se afla în incinta actualului cimitir. Această biserică însă, a fost demolată sub conducerea regimului comunist.

Actuala biserică din zid de piatră construită între anii 1895-1901, s-a înălțat prin strădania și sârguința bunilor credincioși ai parohiei, care în acele vremuri tulburi au trecut și ei prin mari lipsuri financiare și cu toate acestea au ridicat această impunătoare biserică.

De-a lungul timpului împreună cu slujitorii ei, ea a fost stâlpul, temelia și lumina adevărului, la care si-au putut găsi reazămul, ajutorul și mângâierea cei din trecut cât și cei din ziua de astăzi și nu numai, dar și cei care vor veni după noi.
Ca și cei din trecut, creștinii de azi sunt și ei tot așa de vrednici ca strămoșii lor și au știut să-și păstreze dragostea față de Biserica lui Hristos, dând dovadă prin contribuția și hărnicia lor la înfrumusețarea ei.

Sub păstorirea părintelui paroh Vasile Pițura 1988-1999, au fost făcută renovarea la exteriorul Bisericii si s-a turnat fundația din beton pentru gardul ce împrejmuiește proprietatea bisericii și a parohiei.

În anul 1999 sub conducerea Consiliului Parohial s-a refăcut turla bisericii.
Sub păstorirea mea, eu pr. Paroh Rahovan Petru împreună cu credincioșii, dar și cu sprijinul autorităților locale în persoana primarului Țiudic Pavel și sub îndrumarea părintelui Vicar General Ioan Pițura, am realizat următoarele lucrări:

2001- s-a montat instalația termică și centrala pe combustibil solid;
2004- s-a construit în curtea Bisericii un altar de vară (aici s-a slujit pe durata recostrucției);
2005- au început lucrările de reconstrucție capitală conform proiectului întocmit, au rămas numai zidurile din piatră a bisericii, s-a refăcut în totalitate tavanul, șarpanta, instalația electrică, tâmplăria, tencuielile interioare cât și cele exterioare mobilierul din interior.
Între anii 2007-2010, s-a realizat pictura în tehnica frescă pentru prima data, biserica nu era pictată înainte.
Pe 4 iulie 2010 a fost ziua de încununare a strădaniei credincioșilor parohiei noastre, zi de binecuvântare, când din binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost delegat Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Vicar Patriarhal, să târnosească Sf. Biserică. Evenimentul în sine a fost mult așteptat de creștini, pentru că, biserica nu era târnosită datorită faptului că după construirea ei în 1901 au urmat cele două războaie.

Bucuria a fost deplină pentru toți credincioșii și invitații noștri, dar și pentru mine, când mi s-a acordat rangul de iconom stavrofor din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
Între anii 2011-2012 am început si am realizat construirea unei noi case parohiale la standarde actuale, locuită din anul 2012 de familia preotului paroh.

De asemenea s-a mai construit în anul 2013 în curtea parohiei o cantină, iar în ultimul an am mai construit o toaletă publică în curtea bisericii la standarde moderne.

În anul 2018, în cimitirul parohiei au început lucrările de construire a unei capele mortuare.

Biserica Ortodoxă Ucraineană Repedea este o mărturie vie a credinței puternice în Dumnezeu și a poporului nostru ucrainean iubitor de Dumnezeu. Originile ei se întind peste veacuri și anume, undeva pe la începutul secolului al XV-lea. Prima biserică a acestor credincioși a fost una de lemn, un venerabil vestigiu și se afla în incinta actualului cimitir. Această biserică însă, a fost demolată sub conducerea regimului comunist.

Actuala biserică din zid de piatră construită între anii 1895-1901, s-a înălțat prin strădania și sârguința bunilor credincioși ai parohiei, care în acele vremuri tulburi au trecut și ei prin mari lipsuri financiare și cu toate acestea au ridicat această impunătoare biserică.

De-a lungul timpului împreună cu slujitorii ei, ea a fost stâlpul, temelia și lumina adevărului, la care si-au putut găsi reazămul, ajutorul și mângâierea cei din trecut cât și cei din ziua de astăzi și nu numai, dar și cei care vor veni după noi.
Ca și cei din trecut, creștinii de azi sunt și ei tot așa de vrednici ca strămoșii lor și au știut să-și păstreze dragostea față de Biserica lui Hristos, dând dovadă prin contribuția și hărnicia lor la înfrumusețarea ei.

Sub păstorirea părintelui paroh Vasile Pițura 1988-1999, au fost făcută renovarea la exteriorul Bisericii si s-a turnat fundația din beton pentru gardul ce împrejmuiește proprietatea bisericii și a parohiei.

În anul 1999 sub conducerea Consiliului Parohial s-a refăcut turla bisericii.
Sub păstorirea mea, eu pr. Paroh Rahovan Petru împreună cu credincioșii, dar și cu sprijinul autorităților locale în persoana primarului Țiudic Pavel și sub îndrumarea părintelui Vicar General Ioan Pițura, am realizat următoarele lucrări:

2001- s-a montat instalația termică și centrala pe combustibil solid;
2004- s-a construit în curtea Bisericii un altar de vară (aici s-a slujit pe durata recostrucției);
2005- au început lucrările de reconstrucție capitală conform proiectului întocmit, au rămas numai zidurile din piatră a bisericii, s-a refăcut în totalitate tavanul, șarpanta, instalația electrică, tâmplăria, tencuielile interioare cât și cele exterioare mobilierul din interior.
Între anii 2007-2010, s-a realizat pictura în tehnica frescă pentru prima data, biserica nu era pictată înainte.
Pe 4 iulie 2010 a fost ziua de încununare a strădaniei credincioșilor parohiei noastre, zi de binecuvântare, când din binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost delegat Preasfințitul Varlaam Ploieșteanul, Vicar Patriarhal, să târnosească Sf. Biserică. Evenimentul în sine a fost mult așteptat de creștini, pentru că, biserica nu era târnosită datorită faptului că după construirea ei în 1901 au urmat cele două războaie.

Bucuria a fost deplină pentru toți credincioșii și invitații noștri, dar și pentru mine, când mi s-a acordat rangul de iconom stavrofor din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
Între anii 2011-2012 am început si am realizat construirea unei noi case parohiale la standarde actuale, locuită din anul 2012 de familia preotului paroh.

De asemenea s-a mai construit în anul 2013 în curtea parohiei o cantină, iar în ultimul an am mai construit o toaletă publică în curtea bisericii la standarde moderne.

În anul 2018, în cimitirul parohiei au început lucrările de construire a unei capele mortuare.

Preot Paroh: Protopop Petru Rahovan

Telefon: 0752-218-901