Parohia Remeți

Parohia Remeți

Parohia Ortodoxă Ucraineană ,,Duminica Tuturor Sfinților”
Remeți

Istoricul Bisericii Ortodoxe Ucrainiene Remeți ,Maramureș


1. REPERE GEOGRAFICE


Remeți ,comuna a cărei mențiune apare consemnată pentru prima dată în anul 1363,este așezată în depresiunea Maramureșului la extremitatea nordică a acestuia pe malul drept al râului Tisa.
Comuna Remeți este situată pe DN 19,șosea internațională,care reprezintă principala axă de circulație rutieră ce traversează nucleul comunei,la o distanță de 24 Km de municipiul Baia-Mare,reședință de județ.
În componenta teritorială a comunei Remeți,intră satele ,Teceu Mic situat la aproximativ 5Km de centrul comunei și Piatra situat la o distanță de 11 Km de centrul comunei.
Comuna Remeți cu satele aparținătoare se învecinează la,
N-E cu Săpânța
S-N,V cu Certeze (Satu –Mare)
N- Bedeu și Teceul Mare din Ucraina Subcarpatică ,delimitată de granița de stat pe râul Tisa și pe uscat spre Satu Mare pe o distanță de 19 km .
2.RECESĂMÂNTUL
Conform recesământului efectuat în anul 2011,populația comunei Remeți însumează circa ,3040 locuitori.
Din punct de vedere confesional ,majoritatea locuitorilor se declară ,ortodocși( respectiv 76,41).
3. BISERICA PAULINILOR SEC.XV

Ca punct de interes turistic al comunei ,putem indica ,Biserica Ucraineană a fostei mănăstiri a Paulinelor care datează din secolul al XV –lea .
Biserica se află la o distanță de circa 200m de șoseaua națională pe dealul ,,Dubrora,,în partea de N-E a satului.
Aceasta își are obârșia în negura trecutului îndepărtat ,după cum prin viu grai sunt transmise date despre începuturile bisericii ,când încă satul Remeți nu a existat ,în desișul unei păduri ,pe o colină ,călugări pustnici ,au ridicat ,biserica din piatră .
Este vizibilă și azi această parte a bisericii ,ulterior au mai fost adăugate încă două părți distincte ,identificate după forma zidăriei .
În perioada iobăgiei ,o proprietăreasă pe numele Stoica ,a mai adăugat partea din mijloc a bisericii ,iar în anul 1897 ,credincioșii din Remeți din obolul lor au zidit partea a treia a bisericii și turnul.
După afirmațiile unor specialiști ,biserica este asemănată cu Mănăstirea Neamțului, astfel se concluzionează ,ideea portivit căreia ,ambele datează din aceeași perioadă.
Biserica are un iconostas vechi , cu o pictură a cărui autor a rămas necunoscut ,iconostasul a fost curățat în anul 1966 .
Obiecte de artă nu există iar arhiva a fost distrusă într-un incendiu în timpul celui de-al doilea război mondial .
Biserica are hramul ,Buneivestiri (atât de sugestiv pentru vremurile de azi).
4.
Biserica (Nouă) ,are hramul ,,Tuturor Sfinților,, s-a construit între anii 1984-1986 sub păstorirea preotului ,Godenciuc Vasile și a vicarului Pițura Ioan ,prin contribuția benevolă a poporenilor și sfințită de către Episcopul Iustinian Chira ,al Arhiepiscopiei Vadului ,Feleacului și Clujului .
Biserica a fost împodobită cu pictură în tempera grasă , de către o echipă de pictori din Ucraina din regiunea Zakarpatia între anii 2001 -2002 ,sub păstorirea preotului Covaci Nicolaie și sfințită de către Episcopul Iustin .
5.
Regimul comunist

Construirea noii biserici a întâmpinat ostilitatea regimului comunist ,proiectul a demarat fără aprobarea autorităților vremii ,drept care un număr de 15 credincioși ,în frunte cu Dubovici Ivan (actualul epitrop ), au fost arestați și întemnițați la Cluj .
Preotul paroh însoțit de numeroși credincioși (aproximativ 300),s-au deplasat la Cluj ,forțând autoritățiile să-i elibereze ,lucru care s-a și întâmplat din fericire .
Lucrările la ridicarea sfântului locaș ,au continuat timp de patru ani ,credința a dovedit din nou că poate învinge regimul totalitar ateu .
Biserica nouă își înalță semeață turnurile mărețe în imensitatea cerului infinit ,arhitectura ei poate concura în frumusețe cu bisericile moscovite ,la fel și glasurile la unison a credincioșilor în timpul sfintei liturghii .
Comunitatea ortodoxă ucraineană din Remeți ,este unită în jurul bisericii ,fapt care poate fi confirmat atât , din prezența numeroasă în duminici și sărbători la slujbă,cât și prin participarea și susținerea bisericii în orice acțiune.
Munca plină de avânt a credincioșilor comunei a fost încununată de frumoase realizări.
Biserica reprezintă pentru comunitatea ucrainiană ,locul în care aceștia își împletesc în mod armonios ,rugăciunea în limba maternă ,cu tradițiile și obiceiurile moștenite din străbuni ,demonstrând astfel că vremelnicia timpurilor moderne nu au puterea de-a umbrii moștenirea veacurilor.
Biserica rămâne în aceste vremuri de restriște și de grele încercări ,asemeni unei corăbii care are misiunea de a salva din valurile învolburate ale încercărilor ,ispitelor ,durerilor ….biserica este fiecare credincios în parte ,cu bucuria ,speranța ,durerea pe care le poartă în trup și mai ales în suflet .
Biserica din care răsună rugăciunea ,în care întunericul este învins de flacăra lumânării ,în care copiii primesc ,,trupul și sângele ,,Mântuitorului ,în care suflet lângă suflet ,mulțumim ,cerem ,iertăm ….,această Biserică este Biruitoare .

Istoricul Bisericii Ortodoxe Ucrainiene Remeți ,Maramureș


1. REPERE GEOGRAFICE


Remeți ,comuna a cărei mențiune apare consemnată pentru prima dată în anul 1363,este așezată în depresiunea Maramureșului la extremitatea nordică a acestuia pe malul drept al râului Tisa.
Comuna Remeți este situată pe DN 19,șosea internațională,care reprezintă principala axă de circulație rutieră ce traversează nucleul comunei,la o distanță de 24 Km de municipiul Baia-Mare,reședință de județ.
În componenta teritorială a comunei Remeți,intră satele ,Teceu Mic situat la aproximativ 5Km de centrul comunei și Piatra situat la o distanță de 11 Km de centrul comunei.
Comuna Remeți cu satele aparținătoare se învecinează la,
N-E cu Săpânța
S-N,V cu Certeze (Satu –Mare)
N- Bedeu și Teceul Mare din Ucraina Subcarpatică ,delimitată de granița de stat pe râul Tisa și pe uscat spre Satu Mare pe o distanță de 19 km .
2.RECESĂMÂNTUL
Conform recesământului efectuat în anul 2011,populația comunei Remeți însumează circa ,3040 locuitori.
Din punct de vedere confesional ,majoritatea locuitorilor se declară ,ortodocși( respectiv 76,41).
3. BISERICA PAULINILOR SEC.XV

Ca punct de interes turistic al comunei ,putem indica ,Biserica Ucraineană a fostei mănăstiri a Paulinelor care datează din secolul al XV –lea .
Biserica se află la o distanță de circa 200m de șoseaua națională pe dealul ,,Dubrora,,în partea de N-E a satului.
Aceasta își are obârșia în negura trecutului îndepărtat ,după cum prin viu grai sunt transmise date despre începuturile bisericii ,când încă satul Remeți nu a existat ,în desișul unei păduri ,pe o colină ,călugări pustnici ,au ridicat ,biserica din piatră .
Este vizibilă și azi această parte a bisericii ,ulterior au mai fost adăugate încă două părți distincte ,identificate după forma zidăriei .
În perioada iobăgiei ,o proprietăreasă pe numele Stoica ,a mai adăugat partea din mijloc a bisericii ,iar în anul 1897 ,credincioșii din Remeți din obolul lor au zidit partea a treia a bisericii și turnul.
După afirmațiile unor specialiști ,biserica este asemănată cu Mănăstirea Neamțului, astfel se concluzionează ,ideea portivit căreia ,ambele datează din aceeași perioadă.
Biserica are un iconostas vechi , cu o pictură a cărui autor a rămas necunoscut ,iconostasul a fost curățat în anul 1966 .
Obiecte de artă nu există iar arhiva a fost distrusă într-un incendiu în timpul celui de-al doilea război mondial .
Biserica are hramul ,Buneivestiri (atât de sugestiv pentru vremurile de azi).
4.
Biserica (Nouă) ,are hramul ,,Tuturor Sfinților,, s-a construit între anii 1984-1986 sub păstorirea preotului ,Godenciuc Vasile și a vicarului Pițura Ioan ,prin contribuția benevolă a poporenilor și sfințită de către Episcopul Iustinian Chira ,al Arhiepiscopiei Vadului ,Feleacului și Clujului .
Biserica a fost împodobită cu pictură în tempera grasă , de către o echipă de pictori din Ucraina din regiunea Zakarpatia între anii 2001 -2002 ,sub păstorirea preotului Covaci Nicolaie și sfințită de către Episcopul Iustin .
5.
Regimul comunist

Construirea noii biserici a întâmpinat ostilitatea regimului comunist ,proiectul a demarat fără aprobarea autorităților vremii ,drept care un număr de 15 credincioși ,în frunte cu Dubovici Ivan (actualul epitrop ), au fost arestați și întemnițați la Cluj .
Preotul paroh însoțit de numeroși credincioși (aproximativ 300),s-au deplasat la Cluj ,forțând autoritățiile să-i elibereze ,lucru care s-a și întâmplat din fericire .
Lucrările la ridicarea sfântului locaș ,au continuat timp de patru ani ,credința a dovedit din nou că poate învinge regimul totalitar ateu .
Biserica nouă își înalță semeață turnurile mărețe în imensitatea cerului infinit ,arhitectura ei poate concura în frumusețe cu bisericile moscovite ,la fel și glasurile la unison a credincioșilor în timpul sfintei liturghii .
Comunitatea ortodoxă ucraineană din Remeți ,este unită în jurul bisericii ,fapt care poate fi confirmat atât , din prezența numeroasă în duminici și sărbători la slujbă,cât și prin participarea și susținerea bisericii în orice acțiune.
Munca plină de avânt a credincioșilor comunei a fost încununată de frumoase realizări.
Biserica reprezintă pentru comunitatea ucrainiană ,locul în care aceștia își împletesc în mod armonios ,rugăciunea în limba maternă ,cu tradițiile și obiceiurile moștenite din străbuni ,demonstrând astfel că vremelnicia timpurilor moderne nu au puterea de-a umbrii moștenirea veacurilor.
Biserica rămâne în aceste vremuri de restriște și de grele încercări ,asemeni unei corăbii care are misiunea de a salva din valurile învolburate ale încercărilor ,ispitelor ,durerilor ….biserica este fiecare credincios în parte ,cu bucuria ,speranța ,durerea pe care le poartă în trup și mai ales în suflet .
Biserica din care răsună rugăciunea ,în care întunericul este învins de flacăra lumânării ,în care copiii primesc ,,trupul și sângele ,,Mântuitorului ,în care suflet lângă suflet ,mulțumim ,cerem ,iertăm ….,această Biserică este Biruitoare .

Preot Paroh: Marius-Vladimir Clem - iconom stravofor

Telefon: 0748-946-128