Parohia Criciova

Parohia Criciova

Parohia Ortodoxă Ucraineană ,,Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” Criciova

         PAROHIA ORTODOXĂ UCRAINEANĂ  CRICIOVA
                Hramul,,Sf. Arhangheli  Mihail si Gavriil

Orientându-ne pe harta  judeţului  Timiş,  aflăm  localitatea  centru  de comună Criciova, la 15 km de municipiul Lugoj.
În partea dinspre satul Cireşu, adică partea de apus a Criciovei, începând cu anul 1905 s-a aşezat o populaţie ucraineană venită din Ucraina Subcarpatică, zona Hust – Mukacievo – Irşava. Printre primele familii care au sosit aici au fost: Havrileţ Dumitru, Popadineţ Mihali, Rusaniuc Ioan, Dancia Dumitru din Nejnie Seleşcie (raionul Hust), Gangur Ivan, Maleta Mihai din Kopaşniovo, Bobonici Nicolae, Mizun Dumitru din Volove (acum Mijhiria), Ruşciak Fedor, Spilca Ivan, Bobonici Iacob din Seniveri (raionul Mijhiria).

Aşa s-a ajuns cu timpul ca în Criciova să virţuiască români şi ucraineni separaţi doar de un mic dâmb pe care s-a edificat casa parohială şi biserica, acolo fiind punctul de unde începe Criciova ucraineană.

În istoricul bisericii de lemn adusă din satul vecin  Jdioara prin 1910, se consemnează că aceasta a fost cumpărată din satul amintit, iar iconostasul în stil baroc (o raritate în zonă) a fost adus din Maramureş, probabil din partea Ucrainei de azi.
Tot aici se consemnează că ucrainenii nu au avut preot stabil sau titular, serviciile divine fiind oficiate de preoţii veniţi din Lugoj.
Din registrul celor botezaţi se poate desprinde că, din aprilie 1925 a oficiat preotul Ghedeon Praniţchie (ucrainean).

Prin 1930 a slujit preotul Silviu Secoşan şi Aureliu Rusulescu.
Începând cu anul 1930 până în 1969 a păstorit pe aceste meleaguri ieromonahul Dositei V. Popovici, un ucrainean din Maramureş.

Tot din Maramureş, satul Crăciuneşti, de unde provin vreo  20 de preoţi, a sosit prin 1969 Fetico Ştefan, ucrainean, licenţiat în teologie,care slujea si la Pereu.

Din 1975 a început pastoraţia preotului ucrainean Sofineţ Gheorghe, care de obârşie maramureşeană şi ucrainean fiind, în 1991 s-a mutat la parohia II Poienile de sub Munte.
Până în anul 1993, parohia deja de sine stătătoare din 1 ianuarie 1991 în cadrul protopopiatului ortodox ucrainean Lugoj, a fost suplinită de părintele Mizun Mihai, fiul satului, preot în Nadrag, şi de preotul pensionar Nicolae Cărdaş.

În această perioadă, deşi fiind fără preot paroh, credincioşii de aici au edificat o nouă casă parohială pe locul celei vechi, evidenţiindu-se enoriaşii  Dancea Ioan , Gangur Ioan , Havei Andrei ,Grega Vasile si căntăreţii la strană  Şpilca Mihai  şi Şpilca Gheorghe. 

Începând cu anul 1993, primul titular al acestei parohii a fost Iavorovschi Vasile, ucrainean din Valea Vişeului, judeţul Maramureş, cu sudii în Ucraina, el păstorind până în 1995.
Din 1996, în parohia ortodoxă ucraineană Criciova, păstoreşte preotul ucrainean cu studii în Cehoslovacia, Rosoca Petru, care, înconjurat de vrednicii creştini ortodocşi, a pornit la edificarea noii biserici în jurul celei vechi.

Duminica 03 oct 1999,a fost oficiata sfintirea fundatiei si inceputul zidirii noii biserici cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil de catre parintele protopop  Ilie Albiciuc. 
Noul lăcaş  de cult a fost târnosit cu prilejul hramului  in 21 nov 2001 din binecuvântarea ÎP Mitropolit Nicolae al Banatului de  episcopul vicar  Lucian Lugojanul  de la Timisoara cu un sobor de preoţi în frunte cu  Vicar general protopop Ioan Pitura însoţit de protopopul locului Ilie Albiciuc de la Lugoj.

Noul preot titular s-a acupat şi de înzestrarea cu tot ce este necesar desfăşurării serviciului divin inclusiv cu frumoasa pictura în ,,fresca,, şi mobilier potrivit cu cerinţele credicioşilor.
In perioada 01 01 2013 -01 03 2015  a fost incadrat pe post de preot paroh ieromonohul Rafael(Doru) Mutrescu
În biserică este întipărit obiceiul de a cânta la două strane la îndemnurile stricte lăsate de preotul lor, zis “batiuşca”, adică ieromonahul Dositei, după tipicul strict, aproape ca la mănăstire. 
Specificul acestei comunităţi este faptul că datorită credinţei, “neadormite” a bunilor creştini nu s-a strecurat nici un neoprotestant, adică sectant.

Serviciile divine aici, ca de altfel în toate bisericile ucrainene din Banat se oficiază în limba ucraineană şi cea slavonă bisericească (chirilică), cântarea fiind omofonă, în comun.

Preotul paroh  Rosoca Petru ,  devenit o perioada şi primarul Criciovei cu satele  Criciova , Cireşu  si  Jdioara,  contribuind  mult la dezvoltarea acestor localităţi din multe puncte de vedere, – păstoreşte şi acum in Criciova ucraineana , în cadrul Protopopiatului din Lugoj, când sărbătorim împlinirea unui sfert de veac a Vicariatului nostru din Sighetu Marmaţiei.
În ultima vreme biserica noastră parohială a fost restaurată exterior iar în interior a fost   îmbracată în haină nouă-pictura în stil bizantin.

Din înalta binecuvântare a Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, duminica 13 iulie 2019 Preasfințitul Părinte Varlaam epicop –vicar patriarhal a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie  și  binecuvântarea noii picture.

A fost o zi aleasă cu multă bucurie și  binecuvântare  peste credincioșii noștrii,iar eu parohul Rosoca Petru  mulțumesc Proniei divine și Înaltpreacucernicului Părinte Vicar general -Protopop  Ioan Pițura, pentru continua strădanie în interesul parohiei noastre .

Aduc lauda lui Dumnezeu și cinstesc patronii spirituali ai bisericii noastre Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. 

Paroh Preot iconom stavrofor Petru Rosoca 

 

         PAROHIA ORTODOXĂ UCRAINEANĂ  CRICIOVA
                Hramul,,Sf. Arhangheli  Mihail si Gavriil

Orientându-ne pe harta  judeţului  Timiş,  aflăm  localitatea  centru  de comună Criciova, la 15 km de municipiul Lugoj.
În partea dinspre satul Cireşu, adică partea de apus a Criciovei, începând cu anul 1905 s-a aşezat o populaţie ucraineană venită din Ucraina Subcarpatică, zona Hust – Mukacievo – Irşava. Printre primele familii care au sosit aici au fost: Havrileţ Dumitru, Popadineţ Mihali, Rusaniuc Ioan, Dancia Dumitru din Nejnie Seleşcie (raionul Hust), Gangur Ivan, Maleta Mihai din Kopaşniovo, Bobonici Nicolae, Mizun Dumitru din Volove (acum Mijhiria), Ruşciak Fedor, Spilca Ivan, Bobonici Iacob din Seniveri (raionul Mijhiria).

Aşa s-a ajuns cu timpul ca în Criciova să virţuiască români şi ucraineni separaţi doar de un mic dâmb pe care s-a edificat casa parohială şi biserica, acolo fiind punctul de unde începe Criciova ucraineană.

În istoricul bisericii de lemn adusă din satul vecin  Jdioara prin 1910, se consemnează că aceasta a fost cumpărată din satul amintit, iar iconostasul în stil baroc (o raritate în zonă) a fost adus din Maramureş, probabil din partea Ucrainei de azi.
Tot aici se consemnează că ucrainenii nu au avut preot stabil sau titular, serviciile divine fiind oficiate de preoţii veniţi din Lugoj.
Din registrul celor botezaţi se poate desprinde că, din aprilie 1925 a oficiat preotul Ghedeon Praniţchie (ucrainean).

Prin 1930 a slujit preotul Silviu Secoşan şi Aureliu Rusulescu.
Începând cu anul 1930 până în 1969 a păstorit pe aceste meleaguri ieromonahul Dositei V. Popovici, un ucrainean din Maramureş.

Tot din Maramureş, satul Crăciuneşti, de unde provin vreo  20 de preoţi, a sosit prin 1969 Fetico Ştefan, ucrainean, licenţiat în teologie,care slujea si la Pereu.

Din 1975 a început pastoraţia preotului ucrainean Sofineţ Gheorghe, care de obârşie maramureşeană şi ucrainean fiind, în 1991 s-a mutat la parohia II Poienile de sub Munte.
Până în anul 1993, parohia deja de sine stătătoare din 1 ianuarie 1991 în cadrul protopopiatului ortodox ucrainean Lugoj, a fost suplinită de părintele Mizun Mihai, fiul satului, preot în Nadrag, şi de preotul pensionar Nicolae Cărdaş.

În această perioadă, deşi fiind fără preot paroh, credincioşii de aici au edificat o nouă casă parohială pe locul celei vechi, evidenţiindu-se enoriaşii  Dancea Ioan , Gangur Ioan , Havei Andrei ,Grega Vasile si căntăreţii la strană  Şpilca Mihai  şi Şpilca Gheorghe. 

Începând cu anul 1993, primul titular al acestei parohii a fost Iavorovschi Vasile, ucrainean din Valea Vişeului, judeţul Maramureş, cu sudii în Ucraina, el păstorind până în 1995.
Din 1996, în parohia ortodoxă ucraineană Criciova, păstoreşte preotul ucrainean cu studii în Cehoslovacia, Rosoca Petru, care, înconjurat de vrednicii creştini ortodocşi, a pornit la edificarea noii biserici în jurul celei vechi.

Duminica 03 oct 1999,a fost oficiata sfintirea fundatiei si inceputul zidirii noii biserici cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil de catre parintele protopop  Ilie Albiciuc. 
Noul lăcaş  de cult a fost târnosit cu prilejul hramului  in 21 nov 2001 din binecuvântarea ÎP Mitropolit Nicolae al Banatului de  episcopul vicar  Lucian Lugojanul  de la Timisoara cu un sobor de preoţi în frunte cu  Vicar general protopop Ioan Pitura însoţit de protopopul locului Ilie Albiciuc de la Lugoj.

Noul preot titular s-a acupat şi de înzestrarea cu tot ce este necesar desfăşurării serviciului divin inclusiv cu frumoasa pictura în ,,fresca,, şi mobilier potrivit cu cerinţele credicioşilor.
In perioada 01 01 2013 -01 03 2015  a fost incadrat pe post de preot paroh ieromonohul Rafael(Doru) Mutrescu
În biserică este întipărit obiceiul de a cânta la două strane la îndemnurile stricte lăsate de preotul lor, zis “batiuşca”, adică ieromonahul Dositei, după tipicul strict, aproape ca la mănăstire. 
Specificul acestei comunităţi este faptul că datorită credinţei, “neadormite” a bunilor creştini nu s-a strecurat nici un neoprotestant, adică sectant.

Serviciile divine aici, ca de altfel în toate bisericile ucrainene din Banat se oficiază în limba ucraineană şi cea slavonă bisericească (chirilică), cântarea fiind omofonă, în comun.

Preotul paroh  Rosoca Petru ,  devenit o perioada şi primarul Criciovei cu satele  Criciova , Cireşu  si  Jdioara,  contribuind  mult la dezvoltarea acestor localităţi din multe puncte de vedere, – păstoreşte şi acum in Criciova ucraineana , în cadrul Protopopiatului din Lugoj, când sărbătorim împlinirea unui sfert de veac a Vicariatului nostru din Sighetu Marmaţiei.
În ultima vreme biserica noastră parohială a fost restaurată exterior iar în interior a fost   îmbracată în haină nouă-pictura în stil bizantin.

Din înalta binecuvântare a Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, duminica 13 iulie 2019 Preasfințitul Părinte Varlaam epicop –vicar patriarhal a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie  și  binecuvântarea noii picture.

A fost o zi aleasă cu multă bucurie și  binecuvântare  peste credincioșii noștrii,iar eu parohul Rosoca Petru  mulțumesc Proniei divine și Înaltpreacucernicului Părinte Vicar general -Protopop  Ioan Pițura, pentru continua strădanie în interesul parohiei noastre .

Aduc lauda lui Dumnezeu și cinstesc patronii spirituali ai bisericii noastre Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. 

Paroh Preot iconom stavrofor Petru Rosoca 

 

Preot Paroh: pr. Protopop Petru Rosoca

Telefon: 0786-120-610