Parohia CÂmpulung la tisa

Parohia CÂmpulung la tisa

Parohia Ortodoxă Ucraineană ,,Adormirea Maicii Domnului” Câmpulung la Tisa

    Comuna Cȃmpulung la Tisa este locuită de maghiari, romȃni și ucraineni care trăiesc ȋn armonie și ȋnțelegere.

    Biserica noastră cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” este zidită din piatră și datează din anul 1800, după cum reiese din inscripția ȋn limba slavonă din spatele iconostasului. Ȋn anul 1907 Biserica a fost renovată și pictată ȋn tempera de către pictorul  Plechonovschi din Lemburg.Tot el a pictat și iconostasul. Sculptura iconostasului a fost făcută de sculptorul Novacovschi din Hust.

   Toate aceste renovări au fost făcute din obolul credincioșilor,sub păstorirea episcopului Iuliu Fȃrțec din Ujhorod și a preotului paroh Orest Halușca, și a curatorului Oros Mihai.Biserica a mai fost renovată ȋn anul 1952 sub păstorirea preotului paroh Ioan Marușceac și ȋn anul 1980 sub păstorirea preotului paroh Nicolae Regoș.

   Ȋn ultimii douăzecișicinci de ani s-au făcut mai multe lucrări de reabilitare și ȋmfrumusețare a bisericii,dintre care amintim:automatizarea clopotelor, ȋmpodobirea bisericii cu trei candelabre foarte frumoase, o renovare a bisericii la exterior și repararea acoperișului toate acestea avȃnd loc sub păstorirea preotului paroh Petru Ştrebeli care a păstorit parohia pȃnă ȋn 2013 cȃnd a trecut la cele vesnice.

   Între 2013-2020, la cȃrma parohiei a fost preotul Viorel Mariș și printre ultimele realizări putem menționa:introducerea ȋncălzirii centrale ȋn biserică și renovarea casei parohiale.

   Acestea ar fi doar cȃteva repere ale lucrărilor edilitar gospodărești, dar cele mai importante  realizări sunt cele de natură  duhovnicească:păstrarea credinței ortodoxe și a limbii slavone ȋn cult,participarea copiilor și tinerilor la concerte de colinde și la alte activități,”principiul unitate ȋn diversitate” se regăsește deplin ȋn parohia noastră,miracolul este acela că biserica parohială adună la rugăciune trei etnii,așa cum am spus la ȋnceput,slujbele bisericești oficiindu-se ȋn cele trei limbi,maghiară,romȃnă și slavonă,trăirea credinței ȋn toate aspectele ei,bucuria hramurilor și a sărbătorilor mai importante, toate acestea sporind dragostea și comuniunea ȋntre credincioși, regăsindu-se pe ei ȋnșiși ȋn Biserică iar apoi găsindu-L pe Dumnezeu.

    Comuna Cȃmpulung la Tisa este locuită de maghiari, romȃni și ucraineni care trăiesc ȋn armonie și ȋnțelegere.

    Biserica noastră cu hramul “Adormirea Maicii Domnului” este zidită din piatră și datează din anul 1800, după cum reiese din inscripția ȋn limba slavonă din spatele iconostasului. Ȋn anul 1907 Biserica a fost renovată și pictată ȋn tempera de către pictorul  Plechonovschi din Lemburg.Tot el a pictat și iconostasul. Sculptura iconostasului a fost făcută de sculptorul Novacovschi din Hust.

   Toate aceste renovări au fost făcute din obolul credincioșilor,sub păstorirea episcopului Iuliu Fȃrțec din Ujhorod și a preotului paroh Orest Halușca, și a curatorului Oros Mihai.Biserica a mai fost renovată ȋn anul 1952 sub păstorirea preotului paroh Ioan Marușceac și ȋn anul 1980 sub păstorirea preotului paroh Nicolae Regoș.

   Ȋn ultimii douăzecișicinci de ani s-au făcut mai multe lucrări de reabilitare și ȋmfrumusețare a bisericii,dintre care amintim:automatizarea clopotelor, ȋmpodobirea bisericii cu trei candelabre foarte frumoase, o renovare a bisericii la exterior și repararea acoperișului toate acestea avȃnd loc sub păstorirea preotului paroh Petru Ştrebeli care a păstorit parohia pȃnă ȋn 2013 cȃnd a trecut la cele vesnice.

   Între 2013-2020, la cȃrma parohiei a fost preotul Viorel Mariș și printre ultimele realizări putem menționa:introducerea ȋncălzirii centrale ȋn biserică și renovarea casei parohiale.

   Acestea ar fi doar cȃteva repere ale lucrărilor edilitar gospodărești, dar cele mai importante  realizări sunt cele de natură  duhovnicească:păstrarea credinței ortodoxe și a limbii slavone ȋn cult,participarea copiilor și tinerilor la concerte de colinde și la alte activități,”principiul unitate ȋn diversitate” se regăsește deplin ȋn parohia noastră,miracolul este acela că biserica parohială adună la rugăciune trei etnii,așa cum am spus la ȋnceput,slujbele bisericești oficiindu-se ȋn cele trei limbi,maghiară,romȃnă și slavonă,trăirea credinței ȋn toate aspectele ei,bucuria hramurilor și a sărbătorilor mai importante, toate acestea sporind dragostea și comuniunea ȋntre credincioși, regăsindu-se pe ei ȋnșiși ȋn Biserică iar apoi găsindu-L pe Dumnezeu.

Preot Paroh: Chașcear Gheorghe

Telefon: 0761-797-622