parohia București

Biserica Ortodoxă Ucraineană ,,Petru Movilă” București

Prin voia lui Dumnezeu, rânduitu-s-a ca şi în capitala României să fiinţeze o parohie ortodoxă ucraineană, în aşa fel încât atât ucrainenii
localnici, cât şi cei care sălăşluiesc vremelnic în Bucureşti (studenţi, diplomaţi, oameni de afaceri ş.a.) să poată participa la slujbele divine săvârşite în limba lor
maternă. Iată şi calea care a dus la acest fericit deznodământ:Ca urmare a vizitei Preşedintelui Ucrainei, Domnul Petro Poroşenko, la Patriarhia Română şi a discuţiilor purtate,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi-a arătat disponibilitatea pentru înfiinţarea unei parohii care să deservească pe credincioşii ucraineni din Capitala
României, inclusiv personalul diplomatic de la Ambasadă şi Consulat. În acelaşi timp, Vicariatul Ortodox Ucrainean de la Sighet (Părintele Vicar Ioan Piţura)
a adresat Cancelariei Sfântului Sinod o cerere de constituire a Parohiei ortodoxe ucrainene în Bucureşti, subordonată
administrativ Vicariatului şi canonic, Patriarhului României. În aceste condiţii, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa din 6-7 iunie 2016 a hotărât
înfiinţarea acesteia, în termenii solicitării Vicariatului, desemnându-l pe Pr.Dumitru Colotelo de la Parohia Parcul Domeniilor – Caşin să întreprindă demersurile legale
pentru constituirea Parohiei Ortodoxe Ucrainene în Bucureşti.Ca ocrotitor al parohiei noastre am socotit de cuviinţă să-l numim pe marele ierarh
al Ortodoxiei, care a fost Sfântul Petru Movilă, din stirpe de domn moldovean şi strălucind prin evlavie şi strădanie
arhierească pe scaunul mitropolitan al Kievului.Până la definitivarea unui lăcaş de închinăciune propriu, slujbele din duminici şi sărbători se vor săvârşi, prin bunăvoinţa şi dragostea conducerii Parohiei Înălţarea
Sfintei Cruci – Titan, în biserica de lemn a acesteia din str. Soldat Stelian Mihale nr.14-20, sector 3

Prin voia lui Dumnezeu, rânduitu-s-a ca şi în capitala României să fiinţeze o parohie ortodoxă ucraineană, în aşa fel încât atât ucrainenii
localnici, cât şi cei care sălăşluiesc vremelnic în Bucureşti (studenţi, diplomaţi, oameni de afaceri ş.a.) să poată participa la slujbele divine săvârşite în limba lor
maternă. Iată şi calea care a dus la acest fericit deznodământ:Ca urmare a vizitei Preşedintelui Ucrainei, Domnul Petro Poroşenko, la Patriarhia Română şi a discuţiilor purtate,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi-a arătat disponibilitatea pentru înfiinţarea unei parohii care să deservească pe credincioşii ucraineni din Capitala
României, inclusiv personalul diplomatic de la Ambasadă şi Consulat. În acelaşi timp, Vicariatul Ortodox Ucrainean de la Sighet (Părintele Vicar Ioan Piţura)
a adresat Cancelariei Sfântului Sinod o cerere de constituire a Parohiei ortodoxe ucrainene în Bucureşti, subordonată
administrativ Vicariatului şi canonic, Patriarhului României. În aceste condiţii, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa din 6-7 iunie 2016 a hotărât
înfiinţarea acesteia, în termenii solicitării Vicariatului, desemnându-l pe Pr.Dumitru Colotelo de la Parohia Parcul Domeniilor – Caşin să întreprindă demersurile legale
pentru constituirea Parohiei Ortodoxe Ucrainene în Bucureşti.Ca ocrotitor al parohiei noastre am socotit de cuviinţă să-l numim pe marele ierarh
al Ortodoxiei, care a fost Sfântul Petru Movilă, din stirpe de domn moldovean şi strălucind prin evlavie şi strădanie
arhierească pe scaunul mitropolitan al Kievului.Până la definitivarea unui lăcaş de închinăciune propriu, slujbele din duminici şi sărbători se vor săvârşi, prin bunăvoinţa şi dragostea conducerii Parohiei Înălţarea
Sfintei Cruci – Titan, în biserica de lemn a acesteia din str. Soldat Stelian Mihale nr.14-20, sector 3

Preot Paroh: Vladimir-Clement Malcovici

Telefon: 0748-780-996