Mănăstirea ruscova

Mănăstirea ruscova

Mănăstirea Ortodoxă Ucraineană
„Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” Ruscova

Istoricul Mănăstirii „Sf. Ioan Botezătorul” Ruscova

Locuitorii cătunului Oblaz – Ruscova de-a lungul timpului s-au bucurat de lăcaşul de cult, situat în acea zonă a comunei,biserica din lemn ce datează din anul 1779, fapt ce rezultă din pisania de pe portalul uşii la intrare. Aceasta biserica a fost strămutată din centrul comunei în anul 1954 devenind lăcaş de cult pentru oficierea slujbelor religioase până în anul 2009.

Din anul 1974 şi până în anul 2009 în această biserica în afară de Praznicele mari în decursul anului bisericesc aşa cum era în tradiția satului, noul preot paroh Pitura Ioan a stabilit ca în ultima duminică din fiecare lună să se celebreze Sf. Liturghie la care să participe şi credincioşii din centrul comunei, iar cei înaintați în vârstă fără posibilități de deplasare de la Oblaz să se poată bucura de asistența duhovnicească cu ocazia săvârşirii Sf. Liturghii.

După evenimentele din decembrie 1989 credincioşii parohiei Ruscova au convenit ca pe terenul numit livada Primăriei din Oblaz să se construiască o biserica cu scopul înființări a încă unei parohii ortodoxe în comuna Ruscova.

Proiectul noii biserici a fost întocmit de către Arhitectul Pena Constantin din Baia Mare şi în mod providenţial în ziua de 06 octombrie (23 septembrie stil vechi), 1992, ziua când se face pomenirea zămislirii Sf. Ioan Botezătorul, preotul paroh Ioan Pitura a oficiat slujba de sfințirea locului şi a pietrei de temelie la noua biserică. În vara anului 1993 s-a turnat fundația noii biserici iar în ziua de 04 iulie 1993 pe fundația bisericii s-a oficiat Sf. Liturghie cu rugăciunile de sfinţire a fundaţiei după care s-a început la zidirea pereților Sf. Altar. Lucrările de zidirea bisericii s-au încheiat în anul 1997.

Între anii 1998-2004 s-au executat o serie de lucrări importante la noua construcție, cum ar fi introducerea instalației electrice, montarea geamurilor termopn, a uşilor interioare şi exterioare din stejar, sculptate, tencuieli interioare şi exterioare cu cele 11 scene ale Voscresnelor Învierii lui Hristos, mozaicurile la turla centrală, la turle deasupra pridvorului, icoane ale celor două hramuri, Izvorul Tămăduirii şi Sf. Ioan Botezătorul, scene ale primelor două Sinoade Ecumenice pe pereții laterali ale pridvorului.

Între anii 2004-2009 s-au executat catapeteasma bisericii, strane, analoage, şi restul mobilierului necesar în biserică, din lemn de stejar sculptat, de către sculptorul Mihai Juncănariu din Vânători – Nemat, cel care a executat şi uşile din stejar.

Între anii 2005-2009 s-a introdus încălzirea centrală, s-au procurat cele 4 clopote executate la Firma TEONA SRL, atelier şi turnătorie de clopote Bucureşti şi au fost sfințite de către IPS Pimen al Sucevei şi Rădăuților în ziua de 21 iulie 2007 odată cu ocazia târnosirii noii biserici din parohia Bistra.

În anul 2005 s-a început lucrarea picturii bisericii în interior în tehnica fresco de către pictorul bisericesc Gâtu Sorin Spiridon, cel care a executat şi mozaicurile la exteriorul bisericii, şi s-a încheiat în primăvara anului 2009.

În luna noiembrie 2008 Adunarea parohială a hotărât ca noua biserica de la Oblaz când va fi dată în folosință să primească statut de mănăstire de călugări care să fie în slujba nevoilor duhovniceşti a tuturor celor ce vor apela la rugăciunile viețuitorilor mănăstirii.

Conducerea Vicariatului a făcut demersuri necesare în acest sens şi la 14 ianuarie 2009 în şedinţa Consiliului Național Bisericesc PF. Părinte Patriarh DANIEL a dat Înalta Binecuvântare ca să fie mănăstirea de călugări.

În primăvara anului 2009, la terminarea picturii Firma,,SC. Marmura” Vişeu a executat placarea cu plăci de marmură a coloanelor interioare şi exterioare la biserică, iar în granit s-au îmbrăcat treptele principale la intrare şi padimentarea bisericii.

În luna mai 2009 a venit la mănăstire Ieromonahul Atanasie Rosuş de la Mănăstirea Secu – Neamţ şi la propunerea conducerii Vicariatului a primit ascultarea de stareţ şi sarcina de a organiza obştea mănăstirii.
La începutul anului 2012 s-a intrat în posesia proiectului pentru zidirea complexului monahal, chilii, trapeza, paraclis, etc., iar în vara aceluiaşi an s-au început parțial lucrările de construcție la subsolul clădirii, iar în luna septembrie 2013 Păr. Stareț Atanasie Rosuş din motive personale a demisionat din funcție și s-a retras din nou la mănăstirea Secu. Tot la propunerea Vicariatului în funcția de staret, începând cu 01 octombrie 2013 este recunoscut de către Patriarhie PC. Ieromonah Ignatie Bocicorec, care a venit la acesta mănăstire la începutul lunii decembrie 2012 de la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Petrova.

Starețul Ignatie prin blândețea ce-l caracterizează a reușit să facă cunoscută mănăstirea din Ruscova nu numai creştinilor din zonă ci chiar şi celora din judeţele limitrofe, cum ar fi Satu Mare, Bistirța-Năsăud, Cluj şi Sălaj.

A condus cu multă pricepere şi dăruire lucrările de construcție începute de Părintele Atanasie Rosuş încât la data întocmirii prezentului istoric s-a ajuns la faza mansardării a celor două mari corpuri care se compun din subsol, parter, etaj şi mansardă.
La 14 iunie 2014 cu ocazia sfinţirii locului şi a pietrei de temelie la noua biserica din parohia Sf. Proroc Ilie” Ruscova, de către PS. Episcop Varlaam Ploieşteanul, vicar patriarhal şi delegat al Patriarhului Daniel, pe seama mănăstiri a fost hirotonit întru ipodiacon PC. Gurie Bocicorec, iar a doua zi, de hramul bisericii parohiale din Remeți pe Tisa, de Duminica Tturor Sfinților a primit darul preoției. Susnumitul având mănăstirea de metanie Frăsinei Vâlcea.

Istoricul Mănăstirii „Sf. Ioan Botezătorul” Ruscova

Locuitorii cătunului Oblaz – Ruscova de-a lungul timpului s-au bucurat de lăcaşul de cult, situat în acea zonă a comunei,biserica din lemn ce datează din anul 1779, fapt ce rezultă din pisania de pe portalul uşii la intrare. Aceasta biserica a fost strămutată din centrul comunei în anul 1954 devenind lăcaş de cult pentru oficierea slujbelor religioase până în anul 2009.

Din anul 1974 şi până în anul 2009 în această biserica în afară de Praznicele mari în decursul anului bisericesc aşa cum era în tradiția satului, noul preot paroh Pitura Ioan a stabilit ca în ultima duminică din fiecare lună să se celebreze Sf. Liturghie la care să participe şi credincioşii din centrul comunei, iar cei înaintați în vârstă fără posibilități de deplasare de la Oblaz să se poată bucura de asistența duhovnicească cu ocazia săvârşirii Sf. Liturghii.

După evenimentele din decembrie 1989 credincioşii parohiei Ruscova au convenit ca pe terenul numit livada Primăriei din Oblaz să se construiască o biserica cu scopul înființări a încă unei parohii ortodoxe în comuna Ruscova.

Proiectul noii biserici a fost întocmit de către Arhitectul Pena Constantin din Baia Mare şi în mod providenţial în ziua de 06 octombrie (23 septembrie stil vechi), 1992, ziua când se face pomenirea zămislirii Sf. Ioan Botezătorul, preotul paroh Ioan Pitura a oficiat slujba de sfințirea locului şi a pietrei de temelie la noua biserică. În vara anului 1993 s-a turnat fundația noii biserici iar în ziua de 04 iulie 1993 pe fundația bisericii s-a oficiat Sf. Liturghie cu rugăciunile de sfinţire a fundaţiei după care s-a început la zidirea pereților Sf. Altar. Lucrările de zidirea bisericii s-au încheiat în anul 1997.

Între anii 1998-2004 s-au executat o serie de lucrări importante la noua construcție, cum ar fi introducerea instalației electrice, montarea geamurilor termopn, a uşilor interioare şi exterioare din stejar, sculptate, tencuieli interioare şi exterioare cu cele 11 scene ale Voscresnelor Învierii lui Hristos, mozaicurile la turla centrală, la turle deasupra pridvorului, icoane ale celor două hramuri, Izvorul Tămăduirii şi Sf. Ioan Botezătorul, scene ale primelor două Sinoade Ecumenice pe pereții laterali ale pridvorului.

Între anii 2004-2009 s-au executat catapeteasma bisericii, strane, analoage, şi restul mobilierului necesar în biserică, din lemn de stejar sculptat, de către sculptorul Mihai Juncănariu din Vânători – Nemat, cel care a executat şi uşile din stejar.

Între anii 2005-2009 s-a introdus încălzirea centrală, s-au procurat cele 4 clopote executate la Firma TEONA SRL, atelier şi turnătorie de clopote Bucureşti şi au fost sfințite de către IPS Pimen al Sucevei şi Rădăuților în ziua de 21 iulie 2007 odată cu ocazia târnosirii noii biserici din parohia Bistra.

În anul 2005 s-a început lucrarea picturii bisericii în interior în tehnica fresco de către pictorul bisericesc Gâtu Sorin Spiridon, cel care a executat şi mozaicurile la exteriorul bisericii, şi s-a încheiat în primăvara anului 2009.

În luna noiembrie 2008 Adunarea parohială a hotărât ca noua biserica de la Oblaz când va fi dată în folosință să primească statut de mănăstire de călugări care să fie în slujba nevoilor duhovniceşti a tuturor celor ce vor apela la rugăciunile viețuitorilor mănăstirii.

Conducerea Vicariatului a făcut demersuri necesare în acest sens şi la 14 ianuarie 2009 în şedinţa Consiliului Național Bisericesc PF. Părinte Patriarh DANIEL a dat Înalta Binecuvântare ca să fie mănăstirea de călugări.

În primăvara anului 2009, la terminarea picturii Firma,,SC. Marmura” Vişeu a executat placarea cu plăci de marmură a coloanelor interioare şi exterioare la biserică, iar în granit s-au îmbrăcat treptele principale la intrare şi padimentarea bisericii.

În luna mai 2009 a venit la mănăstire Ieromonahul Atanasie Rosuş de la Mănăstirea Secu – Neamţ şi la propunerea conducerii Vicariatului a primit ascultarea de stareţ şi sarcina de a organiza obştea mănăstirii.
La începutul anului 2012 s-a intrat în posesia proiectului pentru zidirea complexului monahal, chilii, trapeza, paraclis, etc., iar în vara aceluiaşi an s-au început parțial lucrările de construcție la subsolul clădirii, iar în luna septembrie 2013 Păr. Stareț Atanasie Rosuş din motive personale a demisionat din funcție și s-a retras din nou la mănăstirea Secu. Tot la propunerea Vicariatului în funcția de staret, începând cu 01 octombrie 2013 este recunoscut de către Patriarhie PC. Ieromonah Ignatie Bocicorec, care a venit la acesta mănăstire la începutul lunii decembrie 2012 de la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Petrova.

Starețul Ignatie prin blândețea ce-l caracterizează a reușit să facă cunoscută mănăstirea din Ruscova nu numai creştinilor din zonă ci chiar şi celora din judeţele limitrofe, cum ar fi Satu Mare, Bistirța-Năsăud, Cluj şi Sălaj.

A condus cu multă pricepere şi dăruire lucrările de construcție începute de Părintele Atanasie Rosuş încât la data întocmirii prezentului istoric s-a ajuns la faza mansardării a celor două mari corpuri care se compun din subsol, parter, etaj şi mansardă.
La 14 iunie 2014 cu ocazia sfinţirii locului şi a pietrei de temelie la noua biserica din parohia Sf. Proroc Ilie” Ruscova, de către PS. Episcop Varlaam Ploieşteanul, vicar patriarhal şi delegat al Patriarhului Daniel, pe seama mănăstiri a fost hirotonit întru ipodiacon PC. Gurie Bocicorec, iar a doua zi, de hramul bisericii parohiale din Remeți pe Tisa, de Duminica Tturor Sfinților a primit darul preoției. Susnumitul având mănăstirea de metanie Frăsinei Vâlcea.

Părintele ieromonah Gurie (Bocicorec)

Telefon: 0753-873-560